Skip to main content
Retour
11/10/2023

Semaine de la démocratie - 23.10 - 27.10.2023

Semaine de la démocratie - 23.10 - 27.10.2023

An der Woch virun der Allerhellegenvakanz (23.10-27.10) ass an alle Lycéen « Semaine de la démocratie et de la citoyenneté » (agefouert vum Ministär 2021). D’läscht Joër hate mir am LN an deem Kontext den Demokratielabo.

Dëst Joër wëlle mir gären eng « Plakataktioun » maachen :

All Klass kritt bis Enn der Woch (13.10) en grousst DINA2 Zeecheblaatt, dat an de Klassesall hänke kënnt, mam Optrag dorop duerzestellen : « Wat ass Demokratie? ».

Bis den 23.10 kënnen d’Klassen dann hiert Plakat kollektiv bemolen, bekliewen, bepinselen, … éier et am Forum opgehaang gëtt.
An der Woch vum 23.10 kënnen d’Klassen am Forum d’Plakter bewonneren, an wielen (mat klengen Stickeren), wéi eent se am beschten fannen.
Den 27.10 ginn d’Gewënner an der Paus verkënnegt.