Skip to main content
Retour
14/06/2024

Northstar Wiltz - 2eGCG - 14.06.2024

Fënnef Jonge vun der 2GCG hunn sech mam Projet Northstar an ënnert dem Motto “Show us Your Talent”, als Zil gesat eng Talentshow ze organiséiere bei der et primär drëm goe sollt de Schüler aus eisem Lycée kennen eng Bün ze ginn. Dem Alter waren allerdéngs keng Grenze gesat, sou datt och leit vun ausserhalb häerzlech wëllkomm ware fir hiert Talent op der Bün ze präsentéieren. Bei der Show sinn ënner anerem Dänzer, Turner, Sänger/Rapper opgetruede soudatt d‘Spectateuren en ofwiesslungsräiche Programm gebuede kruten. Bei der Talentshow déi de 14. Juni an der Salle Fernand Schmitz stattfonnt huet war och fir Iessen a Gedrénks beschtens gesuergt, soudatt kee vun de villen Spectateuren am gutt gefëllte Sall huet missten duuschtreg oder hongreg bleiwen an ee flotten Owend mat spannenden Talenter verbrénge konnt.